# گردشگری

مقاله: نقش کارآفرینان محلی در توسعه روستاهای مناطق گرم و خشک

مقدمه اقتصاددانان و صاحب نظران معتقدند که کارآفرینان محور توسعه اقتصادی بوده و با تخریب روش کهنه و ناکارآمد قبلی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید

مقاله: نقش گردشگری در توسعه‌ی بازارچه‌ی ساحلی شهرستان ترکمن

نقش گردشگری در توسعه‌ی بازارچه‌ی ساحلی شهرستان ترکمن فضیله خانی عبدالمجید قرنجیک علی قنبری نسب ناهید اکبری سامانی (چاپ شده در فصلنامه‌ی پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره‌ی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 5 بازدید

برگزاری اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین

محورهای همایش اولین همایش اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین گردشگری و طبیعت گردی گردشگری و محیط زیست گردشگری شهری گردشگری روستایی گردشگری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

معرفی کتاب: توسعه گردشگری روستایی؛ محلی گرایی و تغییرات فرهنگی

کتاب توسعه گردشگری روستایی؛ محلی گرایی و تغییرات فرهنگی تالیف ای. واندا جرج، هدر مایر، دانلد. جی رید ترجمه دکتر محمدرضا رضوانی، مهدی رمضان زاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

برگزاری اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعۀ روستایی

اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی توسعۀ روستایی گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد و مرکزپژوهشی مطالعات جغرافیایی روستاهای خراسان در نظر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 3 بازدید