# کیفیت_زندگی

lمقاله: سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی

سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (چاپ شده در فصلنامه جغرافیا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 102 بازدید