# محمدامین_خراسانی

معرفی کتاب: توسعه گردشگری روستایی؛ محلی گرایی و تغییرات فرهنگی

کتاب توسعه گردشگری روستایی؛ محلی گرایی و تغییرات فرهنگی تالیف ای. واندا جرج، هدر مایر، دانلد. جی رید ترجمه دکتر محمدرضا رضوانی، مهدی رمضان زاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید