# شهرستان_ترکمن

lمقاله: سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی

سنجش شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن (چاپ شده در فصلنامه جغرافیا و ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 102 بازدید

مقاله: نقش گردشگری در توسعه‌ی بازارچه‌ی ساحلی شهرستان ترکمن

نقش گردشگری در توسعه‌ی بازارچه‌ی ساحلی شهرستان ترکمن فضیله خانی عبدالمجید قرنجیک علی قنبری نسب ناهید اکبری سامانی (چاپ شده در فصلنامه‌ی پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره‌ی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 24 بازدید