# تحقیق_جغرافیا

دانلود پرسشنامه

----------------------------------------------------------------- ردیف موضوع پرسشنامه دانلود 1 آگاهی روستاییان از بخش تعاون   2 تعاونی ها و توسعه ی روستایی   3 گرایش روستاییان به تعاونی   4 نهادهای خیریه و فقرزدایی روستایی   5 تعاونی صیادی و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 215 بازدید

مقالات چهارمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

با کلیک روی مقالات جهت دانلود به سایت اصلی (وبسایت بانک مقالات همایش های دانشگاه فردوسی مشهد) منتقل می شوید.   ردیف عنوان نویسنده 1 تحلیل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 285 بازدید