معرفی کتاب

در این صفحه هر چند وقت یک بار کتاب های فارسی و انگلیسی جدید را معرفی کنیم. ضمنا مطالب این بخش رو دوست عزیزم آقای دکتر محمدامین خراسانی (دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) تهیه می کنند.

.......................................................................

.......................................................................

عنوان کتاب

تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در جامعه روستایی

Information and Communication Technologies in Rural Society
تالیف

گرت روستن: دانشیار دپارتمان جغرافیا، دانشگاه برگن در نروژ

 سارا سکرات: مدیر تیم تحقیقاتی توسعه روستایی و جامعه، دانشکده کشاورزی ادینبورگ در اسکاتلند

Grete Rusten

Sarah Skerratt

انتشارات روتلج

Routledge Press

سال انتشار: 2008

کتاب تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در جامعه روستایی؛ روستایی بودن در عصر دیجیتال

در مقدمه این کتاب آمده است:

موضوع تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات به طرز فزاینده ای در حال تبدیل به یک عرصه پیچیده است. در حالی که کوچک ترین تردیدی در مورد تاثیر این تکنولوژی ها در تغییرات عظیم حاصل از کاربرد آنها در نواحی شهری وجود ندارد، در ارتباط با تاثیرات شگرف تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک، خدمات الکترونیک و انواع تحولات دیجیتال در نواحی روستایی به واسطه موقعیت جغرافیایی و نحوه خاص توزیع جمعیت آنها، مباحثات فراوانی وجود دارد.

این کتاب در پی جستجو و مستندسازی تجارب شخصی افرادی مانند مدیر بنگاه تجاری، کارمند، بازنشسته، زن خانه دار و سایر افراد روستانشین در ارتباط با تغییرات تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن بر زندگی ایشان و ارتباطات آنها با سایر نواحی جغرافیایی است.

فهرست کتاب بدین شرح است:

روستایی بودن در عصر دیجیتال

بخش اول: درک تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در مشاغل کوچک روستایی

گمشده در فضای سایبری؟ راه اندازی وبسایت توسط مزارع واقع در نواحی روستایی نروژ

عقاب های تنها و بلندپرواز: تجارت روستایی و خدمات حرفه ای و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

بخش دوم: مانعی به نام مکان

پیوند غذاهای محلی با مصرف کنندگان جهانی به وسیله اینترنت

مانعی به نام مکان:  اهمیت محیط های مشارکتی در زمان توسعه تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی

 بخش سوم: اهمیت انطباق اجتماعی و فرهنگی تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی

تقسیمات دیجیتال بین خانواده ها

احیای نواحی روستایی اروپا به وسیله زبان های بومی: تکنولوژیک نمودن و زبان گالئیک

بخش چهارم: دلایلی برای کاربردی بودن سیاست های جامعه اطلاعاتی

سیاست و جامعه اطلاعاتی روستایی

- این کتاب در 183 صفحه منتشر شده است.

(فایل Pdf این کتاب به زبان اصلی موجود است.)

.........

>>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

.......................................................................

کتاب

توسعه پایدار روستایی در اجتماع دانش محور

Rural Sustainable Development in the Knowledge Society

تالیف

کارل بروس مه یر

 هیلا ریتووی

Karl Bruckmeier

Hilary Tovey

انتشارات اشگیت

ASHGATE

سال انتشار: 2009

این کتاب درباره ی موضوعات زیر بحث می کند:

بخش اول: تنوع بخشی و نوآوری در توسعه روستایی

1- بریتانیا: معیشت پایدار در جزیره اسکای

2- سوئد: اقتصاد کشاورزی روستایی به عنوان بخشی از توسعه پایدار روستایی

3- لهستان: تنوع بخشی و زمینه های متفاوت دانش؛ مطالعه موردی نواحی روستایی لهستان

4- جمهوری چک: تفاوت های منطقه ای و تاثیر آن بر توسعه پایدار روستایی

5- مجارستان: طبیعت و فرهنگ: دانش و مدیریت استفاده از منابع در یک منطقه کوچک در جمهوری چک

6- ایتالیا: دانش کاربردی و تعدیل نهادی

بخش دوم: محیط و پایداری در توسعه روستایی

1- ایرلند: اکولوژیک نمودن روستاهای ایرلند؟ کشمکش ها و تضادها با توجه به دانش در توسعه پایدار

2- نروژ: تفسیر های پایداری در ارتباط با نواحی طراحی شده

3- آلمان: حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی در شمال شرق آلمان

4- لهستان: طراحی طبیعی و راهبردهای مدیریت منابع

5- پرتغال: منابع طبیعی، پایداری و توسعه روستایی

6- یونان: اشکال دانش و مدیریت منابع طبیعی در دریاچه پلاستیراس

بخش سوم: مقایسه و سنتز مطالعات موردی

1- نوآوری در توسعه روستایی و توسعه پایدار روستایی

2- نتیجه گیری: ورای فرایند سیاستگذاری: نتایجی برای توسعه پایدار روستایی در کشورهای اروپایی

 

(فایل Pdf این کتاب به زبان اصلی موجود است.)

.........

>>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

.......................................................................

 

کتاب

توسعه گردشگری روستایی؛ محلی گرایی و تغییرات فرهنگی

تالیف

ای. واندا جرج، هدر مایر، دانلد. جی رید

ترجمه

دکتر محمدرضا رضوانی، مهدی رمضان زاده لسبویی، دکتر محمدامین خراسانی

انتشارات مهکامه

سال انتشار: 1391

در مقدمه این کتاب چنین آمده است:

گردشگری به عنوان یکی از فرصت های توسعه و یکی از زمینه های مشخص متنوع سازی اقتصاد روستایی، دارای ابعاد مختلف اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی می باشد.توسعه گردشگری در سطح کانون‌های روستایی و در تعامل با اجتماعات محلی روستایی و فرهنگ محلی، آثار و پیامدهای متنوع و گسترده‌ای را بر جای می گذارد. شناخت و تبیین اثرات گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی آن  نقش موثری در توسعه پایدار گردشگری و نیز پایداری اجتماعات محلی روستایی خواهد داشت. با توجه به اینکه توسعه گردشگری روستایی امروزه تا حدودی در دستور کار  برنامه‌های توسعه کشور قرار گرفته است، تقویت مبانی و آشنایی با تجربیات جهانی  در این حوزه  ضروری بوده و می‌تواند در روند توسعه گردشگری در کشور مفید باشد.در این راستا ترجمه کتاب حاضر در دستور کار قرار گرفت.  

کتاب توسعه گردشگری(محلی گرایی و تغییرات فرهنگی)  به بررسی زمینه‌ها، سابقه و سیر تحول توسعه گردشگری  روستایی می پردازد و  با انجام مطالعات موردی عمیق در چند روستای کانادا، اثرات و پیامدهای آن را  در سطح محلی و با تاکید بر ابعاد و تغییرات فرهنگی تحلیل می‌نماید.

توسعه گردشگری روستایی از مجموعه کتابهایی در زمینه گردشگری و تغییر فرهنگی است که  ویراستاران  این مجموعه پروفسور مایک رابینسون از مرکز گردشگری و تغییرات فرهنگی دانشگاه متروپلیتن لیدز و دکتر آلیسون فیپز از دانشگاه گلاسگو می‌باشند. این مجموعه  به بررسی روابط متقابل گردشگری و فرهنگ  پرداخته و به‌طور انتقادی  این روابط درونی و پویا را ارزیابی می‌نماید.در این راستا، با تبیین تئوریکی،تحلیل‌های تحقیقی و بررسی‌های مفصل تاریخی از منظر رشته های مختلف علمی برای درک این روابط متقابل استفاده می شود.

کتاب حاضر  توسط سه نفر از استادان گردشگری شامل خانم ای. واندا جورج دانشیار گردشگری و مدیریت پذیرایی دانشکده طراحی محیطی و توسعه روستایی (SEDRD)دانشگاه گوئلف کانادا، خانم هدر مایر دانشیار دپارتمان مطالعات تفریح و فراغت دانشگاه واترلو کانادا و آقای دانلد جی. رید استاد مطالعات فراغت و توسعه اجتماع محلی در دانشکده طراحی محیطی و توسعه روستایی دانشگاه گوئلف کانادا تالیف شده و در سال 2009 توسط انتشارات Channel View Publication  به چاپ رسیده است

این کتاب در 14 فصل تدوین شده است. فصل اول  مقدمه ای بر موضوع توسعه گردشگری روستایی است و در آن  پس از طرح موضوع، به معرفی ساختار کتاب و روش شناسی موجود در آن پرداخته است.در فصل دوم به موضوع اقتصاد سیاسی توسعه گردشگری در کانادا می پردازد و با تاکید بر نئولیبرالیسم و بازساخت، زمینه ها و فرصت‌های توسعه گردشگری را بررسی می نماید. فصل سوم تا  هفتم به مطالعات موردی  در کانادا اختصاص دارد و  در آن زمینه‌ها و روند توسعه گردشگری و پیامدهای آن در روستاهای لونن‌برگ، پورت استنلی، وولکان و کانسو بررسی شده است. در فصل هشتم نقش فرهنگ محلی در توسعه گردشگری و روابط آنها با یکدیگر بحث گردیده است.در فصل نهم  تغییر چشم انداز گردشگری در ارتباط با گردشگری بررسی می شود.در فصل دهم و یازدهم مفهوم اجتماع محلی و پایداری آن در ارتباط با توسعه  گردشگری پایدار بحث می گردد.فصل دوازدهم به بررسی سیاست عمومی و جایگاه آن در زمینه  گردشگری اختصاص دارد. در فصل سیزدهم فرایند برنامه ریزی گردشگری مبتنی بر اجتماع محلی بررسی شده است. در نهایت در فصل چهاردهم آینده توسعه گردشگری در مناطق روستایی به بحث گذاشته شده است.

کتاب حاضر برای پژوهشگران، برنامه‌ریزان و کارشناسان حوزه گردشگری و توسعه روستایی و نیز برای استادان و دانشجویان رشته‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، مدیریت جهانگری، برنامه‌ریزی توریسم، و نیز جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم مفید بوده و می تواند بخشی از مطالب  علمی و پژوهشی مورد نیاز آنها را در این حوزه تامین نماید.

.........

>>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

.......................................................................

 

کتاب

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی روستایی

تالیف

دکتر محمدرضا رضوانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)

ولی الله نظری و محمدامین خراسانی

انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران

سال انتشار: 1389

 

فرهنگ مفاهیم و اصطلاحات برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی و توسعه روستایی به صورت یک علم میان رشته­ای عمل می­کند که چنان ابعاد متنوع، پیچیده و گسترده­ای دارد که توفیق در آن بدون بهره گیری از پشتوانه‌های علمی و پژوهشی کافی ناممکن است. فرهنگهای تخصصی که در آنها مفاهیم و اصطلاحات تخصصی مرتبط با یک حوزه علمی بررسی می­شود یکی از منابع مهم علمی است که در کنار واژه­نامه­ها، دانشنامه­ها و دیگر متون علمی و پژوهشی، در آموزش­ها و پژوهش­های علمی نقش مهم ایفا می‌کند.

امید است این اثر برای محققان و دانشجویان رشته­های جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی، توسعه روستایی، ترویج روستایی و توسعه کشاورزی، برنامه­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین مفید باشد و بتواند برخی از نیازهای پژوهشی آنها را تأمین کند. همچنین این فرهنگ می­تواند برای مدیران اجرایی و کارشناسانی مفید باشد، که با حوزة برنامه­ ریزی و توسعه روستایی سروکار دارند و به آنها در انجام دادن وظایف خود یاری رساند.

.........

>>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

..........................................................................................

 

 

کتاب

پیگیری تغییرات روستایی: اجتماع محلی، سیاست و فناوی در نیوزیلند، استرالیا و اروپا 

این کتاب در سال 2009 میلادی و توسط فراتچسکا مرلان و دیوید رافتری تالیف و توسط انتشارات دانشگاه ملی استرالیا(Australian University of Canada) در 195 صفحه منتشر شده است. 

 

پیگیری تغییرات روستایی: اجتماع محلی، سیاست و فناوی در نیوزیلند، استرالیا و اروپا

کتاب حاضر از 10 فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

- مقدمه: آینده روستاها در استرالیا و نیوزیلند، ترسیم توپوگرافی تغییر در روستاها

1. روستاگرایی و فضای روستایی: تاثیر"سیاست مشترک کشاورزی"(CAP) بر روی نواحی روستایی مرزی اسکاتلند

2. آیا مدیریت میراث فرهنگی استرالیا به دنبال حفظ فرهنگ وابسته به کشاورزی است؟

3. نقش احساسات کشاورزی در سیاست روستایی استرالیا

4. حیات وحش و سیاست های جایگزین کاربری زمین: یک انسان شناسی استرالیایی

5. مالکیت زمین و هویت در نواحی روستایی مرتفع نیوزیلند

6. حرکت به سمت نواحی روستایی برای بازنشستگی تدریجی: بازساخت زندگی های معنادار جدید

7. انتقال های درون نسلی در روستاهای استرالیای غربی: موضوعی برای پایداری؟

8. نانوفناوری ها و تاثیر آن ها بر روی نواحی روستایی استرالیا

- نتیجه گیری

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

در بسیاری مناطق کشورهای توسعه یافته، تغییرات روستایی موضوع شایعی است. تخلیه روستاها به واسطه حرکت جمعیت از پ نواحی روستایی از سال ها پیش آغاز شده است. در ایالات متحده آمریکا، بسیاری از نواحی روستایی که محل شهرک های کشاورزی و مزارع بوده اند با کاهش و تخلیه جمعیتی مواجه بوده اند، حال آن که مزارع و نواحی روستایی واقع در مناطق کلانشهری، تحت تاثیر شرایط موجود در آنها قرار گرفته اند. چشم انداز حاصل از این تحولات، ساختار فضایی است که با آنچه پیش از این در نواحی روستایی و اجتماعات محلی دارای اقتصاد معیشتی وجود داشته است، بسیار متفاوت است.

در بخشی از نتیجه گیری این کتاب آمده است:

برای فهم بهتر ماهیت تحولات نواحی روستایی در بلندمدت و در زمینه محلی نیازمند یک چشم انداز تحقیقاتی انسان شناسانه هستیم. در حالی که درک دیدگاه های روستاییان برای درک ماهیت تغییرات و چشم اندازها و علایق رقیب در این نواحی ضروری است، درک چارچوب علایق رقیبی که تلاقی آنها در این نواحی موجب هویت یابی آنها می شود نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

(فایل Pdf این کتاب به زبان اصلی موجود است.)

.........

 >>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

 ...............................................................................................

کتاب

گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)

تالیف

دكتر مجتبي قديري معصوم (دانشيار دانشگاه تهران)

دكتر عليرضا استعلاجي (دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي)

دكتر معصومه پازكي (مدرس دانشگاه پيام نور) 

انتشارات دانشگاه تهران

سال انتشار: 1389

گردشگری پایدار (روستایی و عشایری)

 

 

 

این كتاب در 242 صفحه و 10 فصل بخش‌بندي شده است. گردشگري روستايي و عشايري، معنا و مفهوم توسعه پايدار، گردشگري روستايي و توسعه پايدار، راهبردهاي نظري گردشگري روستايي، گردشگري روستايي از ديدگاه‌هاي مختلف، جاذبه‌هاي گردشگري روستايي و شاخص‌هاي توسعه گردشگري روستايي، برنامه‌ريزي گردشگري روستايي، فناوري اطلاعات و ارتباطات و بازاريابي در گردشگري روستایي، دستورالعمل‌هاي جهاني در گردشگري، حفاظت و توسعه و نظامنامه جهاني اخلاق گردشگري بخش‌هاي اين كتاب را تشکیل می دهند.

در مقدمه این کتاب آمده است:

گردشگری روستایی یکی از مهم ترین اجزای صنعت گردشگری است و نیروی اصلی در زمینه بهبود و رشد اقتصادی روستاها محسوب می شود. گردشگری روستایی با ایجاد فرصت های شغلی مولد مبنتی بر قابلیت های موجود در روستا موجب افزایش سطح رفاه، استانداردهای زندگی، سطح درآمد و امنیت در روستا می شود. همچنین موجب ثبات و نگهداشت جمعیت در روستا، پیشگیری از مهاجرت های بی رویه، حفظ تعادل اکولوژیک و منابع طبیعی، حفظ بافت سنتی و ویژگی های فرهنگی روستا می شود. بر این مبنا می توان گفت که یکی از بهترین راه های نجات روستا از مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و رسیدن به عدالت اجتماعی و جغرافیایی، توسعه و گسترش گردشگری روستایی است.

 

.........

 >>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

 ...............................................................................................

 

کتاب

چشم انداز جهانی کودکی و جوانی در روستاها

تالیف

پوت پانلی، سامانتا پانچ، السبت رابسون

انتشارات روتلج

سال انتشار: 2007

 

کتاب چشم انداز جهانی کودکی و جوانی در روستاها

آنچه  در این کتاب می خوانید:

فصل اول: از تفاوت تا گفتگو: مفهوم سازی چشم اندازهای جهانی کودکی و جوانی در روستاها

بخش اول: زمینه ها و هویت ها

فصل دوم: انجام دادن و تعلق داشتن: به سوی کشف بیش از آنچه نمایان است از هویت جوانان مهاجر لسوتو و مالاوی

فصل سوم: جستجوی قدرت عضلانی، فناوری و هویت در روستاهای نروژ

فصل چهارم: کار کودکان و هویت جوانان در روستاهای مکزیک نئولیبرال

فصل پنجم: دختران روستایی در استرالیا،  نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا: یک چشم انداز تاریخی

فصل ششم: انعکاس زمینه ها و هویت های زندگی جوانان روستایی

بخش دوم: زندگی و فعالیت هر روزه

فصل هفتم: کودکان کار در تانزانیا

فصل هشتم: هر دو سوی ردپاها: دیدگاه های نوجوانان روستایی بریتانیا در مورد روستایی بودنشان

فصل نهم: کودکان یتیم مالزیایی در لومبوک: پاسخ معیشتی کودکان و جوانان به مهاجرت در اندونزی شرقی

فصل دهم: من معتقدم که این موضوع در نهایت به خودم بستگی دارد، اینطور نیست؟: چشم انداز جوانان روستایی در مورد زندگی روزمره و آینده در روستاهای شرق آلمان

فصل یازدهم: مفهوم سازی نمایندگی در زندگی و فعالیت های جوانان روستایی

بخش سوم: روابط قدرت و فرایندها

فصل دوازدهم: روابط تولید شده قدرت در روستاهای بولیوی

فصل سیزدهم: قدرت و گروه های اجتماعی جوانان در ورمونت

فصل چهاردهم: درام جوانان و رقص پیران: همکاری دختران و پسران جوان در روابط قدرت در روستاهای اوگاندا

فصل پانزدهم: روستاگرایی، قدرت و دیگران در نگاه کودکان بریتانیایی

فصل شانزدهم: قدرت و مکان برای جوانان روستایی

فصل هفدهم: نتایج و مسیرهای آینده برای مطالعه زندگی جوانان روستایی

 

(فایل Pdf این کتاب به زبان اصلی موجود است.)

 

.........

 >>>> مطلب از: محمدامین خراسانی

 ...............................................................................................

 

کتاب

تسلط بر GIS با Arc GIS

تالیف

ذبیح اله چهارراهی

ژاله رشچی

انتشارات کیان رایانه

سال انتشار: 1389

 

تسلط بر GIS با Arc GIS

این کتاب یکی از کامل ترین منابع فارسی در زمینه ی آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و یادگیری نرم افزار Arc GIS در کشور است. این کتاب در 14 بخش با مباحث گسترده در حدود 500 صفحه تنظیم شده است که بخش های آن عبارتند از:

1-بخش يكم: معرفی Arc GIS

2-بخش دوم: روش كار با  Arc Map

3-بخش سوم: سيستم مختصات جغرافيايي وسیستم تصوير نقشه‌ها 

4-بخش چهارم: ترسيم و علامت گذاري نقشه‌ها 

5بخش پنجم: كار با جداول

6-بخش ششم: نمايش اطلاعات

7-بخش هفتم: انجام سئوالات و پرس وجو (Query)

8-بخش هشتم: ارتباط فضائي (Spatial Joins) 

9-بخش نهم: هم پوشاني نقشه‌‌ها 

10-بخش دهم: انجام اصلاحات اساسی توسط ArcMap

11-بخش یازدهم: تکنیک‌‌های بیشتر در خصوص Editing

12-بخش دوازدهم: کار با پایگاه داده زمینی

13-بخش سیزدهم: تحليل شبكه

14-بخش چهاردهم: تحلیل رستری

 ضمنا قیمت روی جلد کتاب 15000 تومان است.

.........

 >>>> مطلب از: ذبیح اله چهارراهی

 ...............................................................................................

 

کتاب

چشم انداز جهانی بی خانمانی روستایی

International Perspectives on Rural Homelessness

تالیف

ویرایش: پل میلبورن و پل کلاک

Edited by: Paul Milbourne and Paul Cloke

انتشارات روتلج

سال انتشار: 2006

چشم انداز جهانی بی خانمانی روستایی

مباحث کتاب شامل موضوعات زیر است:

فصل اول: مقدمه: چهره های پنهان بی خانمانی روستایی

فصل دوم: بی خانمانی روستایی در ایالات متحده

فصل سوم: بی خانمانی در هارتلند: رویاها و کابوس های آمریکایی در کشور هند

فصل چهارم: شبه بی خانمانی د

/ 0 نظر / 26 بازدید