عکس های روستا چپاقلی

عکس هایی از روستای چپاقلی

در کنار آشنایی با ویژگی های مختلف روستای چپاقلی جا دارد تا تعدادی از عکس های آن را نیز ببینیم. در صفحه ی «عکس های روستای چپاقلی» می توانید تعدادی از عکس های این روستا را ببینید. نمونه ای از این عکس ها را در زیر مشاهده می کنید.

عکس ماهواره ای روستای چپاقلی از بالا

عکس ماهواره ای روستای چپاقلی از بالا

 

میدان اصلی روستای چپاقلی

میدان اصلی روستای چپاقلی

 

برای دیدن ادامه ی عکس ها به صفحه ی «عکس های روستای چپاقلی» مراجعه کنید.

 

/ 1 نظر / 32 بازدید
بنیامین پدیسار

این عکسها بسیارخوب هستندولی بهتراست که بیشترشو ن کنید