منابع آزمون دکتری و کارشناسی ارشد جغرافیا

 منابع آزمون دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

براساس آزمون دکتری سال 1390

منابع اشاره شده رو در سایت http://phdtest.ir پیدا کردم. ضمنا تو این سایت منابع سایر رشته ها هم وجود داره. امیدوارم براتون مفید باشه.

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

- طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-‏ روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقیق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ایزدی

- روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

- روش‏هاى تحقیق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 - جزوه کلاسی روش تحقیق در جغرافیای سیاسی، حافظ نیا، دانشگاه تربیت مدرس

 

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- مبانی جغرافیای روستایی، سعیدی،  انتشارات سمت

- جغرافی روستایی ایران،مهدوی،  انتشارات سمت

- جغرافیای کوچ نشینی،مشیری،  انتشارات سمت

- برنامه ریزی ناحیه ای، حسین زاده دلیر ،  انتشارات سمت

- نظریه های توسعه روستایی، پاپلی،انتشارات سمت

- مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ، رضوانی، نشر قومس

- اصول و روش های برنامه ریزی منطقه ای، زیاری،  انتشارات دانشگاه تهران

- اصول و روشهای برنامه ریزی روستایی، آسایش،  پیام نور

- اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای ، معصومی اشکوری

- اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، آسایش ، انتشارات پیام نور

- برنامه ریزی روستایی در ایران، آسایش ، انتشارات پیام نور

- رهنمودهایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی، مهندسین مشاور دی- اچ- وی هلند ، جهاد سازندگی

 

دیدگاه ها و نظریه های توسعه روستایی

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

-اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا (جلد اول و دوم)؛ شکویی؛ انتشارات گیتاشناسی

-قلمرو فلسفه جغرافیا.احمد پور .انتشارات دانشگاه تهران

-جغرافیای کاربردی و مکتب های جغرافیایی،شکویی.آستان قدس

-فلسفه جغرافیا،حسین شکوئی،انتشارات گیتاشناسی

-سیر اندیشه در جغرافیای انسانی، دکتر یدالله فرید، دانشگاه تبریز

 

مکتب های جغرافیایی 

 

منبع: http://phdtest.ir

 

 

جدیدترین منابع کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامه ریزی شهری و روستایی)

  بر اساس کنکور کارشناسی ارشد سال  1389

*جغرافياي شهري:

·         ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري ( دكتر شكويي انتشارات سمت )

·         جغرافياي شهري ايران ( دكتر علي اصغر نظريان انتشارات پيام نور)

·         پويايي نظام شهري در ايران ( دكتر علي اصغر نظريان انتشارات مبتكران)

·         شار تا شهر (دكتر سيد حسين حبيبي انتشارات دانشگاه تهران)

*فلسفه:

·         انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا (دكتر شكويي انتشارات سمت ) (جلد قهوه اي) (4 فصل اول)

·         قلمرو فلسفه در جغرافيا ( دكتر احمد پور احمد انتشرات دانگاه تهران)

·         فلسفه جغرافيا 0 دكتر شكويي انتشارات گيتا شناسي) (جلد آبي)

*برنامه ريزي ناحيه اي:

·   مقدمه اي بر برنامه ريزي توسعه ايران ( دكتر رضواني انتشارات قومس)

·  برنامه ريزي روستايي با تاكيد بر ايران (دكتر مطيعي انتشارات مشهد)

·   برنامه ريزي ناحيه اي 0 دكتر دلير انتشارات سمت)

·   اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي ( دكتر زياري انتشارات دانشگاه يزد)

*مباني جغرافياي طبيعي:

·         مباني آب و هوا شناسي ( دكتر كاوياني دكتر عليجاني انتشارات سمت) ( تا صفحه 270)

·         آب و هواي ايران ( دكتر عليجاني انتشارات پيام نور)

·         زئومورفولوزي ديناميك ( دكتر محمودي انتشارات پيام نور)

·         زئومورفولوزي ساختماني ( دكتر محمودي انتشارات پيام نور)

·         زئومورفولوزي ايران ( دكتر عيوضي انتشارات پيام نور)

**چهار ماده مذكور در دو گرايش مشترك مي باشد.**

و اما مواد تخصصي دو گرايش:

برنامه ريزي شهري:

·         مقدمه اي بر برنامه ريزي شهري ( دكتر اسماييل شيعه انتشارات علم و صنعت9

·         شهر ها و شهرك هاي جديد ( دكتر زياري انتشارات سمت)

·         برنامه ريزي شهري در ايران ( دكتر مجتهد زاده انتشارات پيام نور)

·         كاربري اراضي( دكتر زياري انتشارات دانگاه يزد)

برنامه ريزي روستايي:

·         مباني جغرافياي روستايي ( دكتر عباس سعيدي انتشارات سمت)

·         مقدمه بر برنامه ريزي روستايي در ايران ( دكتر مهدوي انتشارات سمت)

·         جغرافياي كوچ نشيني (دكتر سید رحیم مشيري)

******************

 *******************************************

 *******************************************

******************

 

 

 

منابع عمده ی کارشناسی ارشد جغرافیا (برنامه ریزی شهری و روستایی)

 بر اساس کنکور کارشناسی ارشد سال 1386

کتاب های زیر از چند سال گذشته به عنوان اصلی ترین منابع این رشته در بین دانشجویان شناخته شده اند 

1.فلسفه ی جغرافیا حسین شکویی گیتا شناسی

2.اندیشه های نو در فلسفه ی جغرافیا (قهوه ای)- حسین شکویی گیتا شناسی

3.اندیشه های نو در فلسفه ی جغرافیا (آبی) - حسین شکویی گیتا شناسی

4.قلمرو فلسفه ی جغرافیا احمد پوراحمد - دانشگاه تهران

5.دیدگاه های نو در جغرافیای شهری - حسین شکویی سمت

6.از شار تا شهر سیدمحسن حبیبی دانشگاه تهران

7.جغرافیای شهری ایران اصغر نظریان - پیام نور

8.مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری اسماعیل شیعه دانشگاه

/ 0 نظر / 19 بازدید