مجموعه مقالات روستایی همایش جغرافیا

 

در این صفحه تعدادی از چکیده مقالات بخش برنامه ریزی روستایی "اولین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا" قرار دارد. این همایش در آبان ماه سال ١٣٨٧ در دانشکده ی جغرافیای دانشگاه تهران و به سرپرستی دکتر سیدعلی بدری با همکاری تعدادی از دانشجویان به مدت دو روز برگزار شد. ضمنا برای مشاهده و دانلود متن کامل این مقالات می توانید به صفحه ی "دریافت اطلاعات" همین وبلاگ مراجعه نمایید و یا از انتهای چکیده ها در پایین صفحه نسبت به دانلود اقدام نمایید.

ضمنا با توجه به اینکه حجم کل سی دی مقالات این دوره در حدود 50 مگابایت است، در صورت تمایل به داشتن کل مقالات (در چهار حوزه ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، جغرافیا و برنامه ربزی شهری، جغرافیای سیاسی و جغرافیای طبیعی) می توانید آن را از طریق پست دریافت نمایید. در این صورت بایستی هزینه ی ارسال و رایت سی دی را پرداخت نمایید (هزینه ی دیگری دریافت نمی گردد). جهت هماهنگی می توانید با آدرس ایمیل من تماس بگیرید.

majidgharanjik@yahoo.com

هزینه ی پستی به دو صورت زیر است:

هزینه ی ارسال هر CD با پست سفارشی (زمان: یک هفته): 10000 تومان

هزینه ی ارسال هر CD با پست پیشتاز (زمان: دو روز): 14000 تومان

****************************************

با تشکر

مجید

******************************************

بررسي تطبيقي كانون هاي توسعه عشايري

مطالعه موردي : كانون هاي توسعه شيبلو و درگيابند

احمد رحيمي

 چكيده

اسكان برنامه ريزي شده عشاير پس از انقلاب اسلامي ، با تصويب برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور آغاز شد . بر اساس برنامه مذكور مقرر شد ، در طول برنامه 20 هزار خانوار از عشاير كوچنده اسكان داده شوند . براي اين منظور مطالعات گسترده اي به صورت ملي و استاني انجام شد. يكي از روشهاي اسكان عشاير ، اسكان برنامه ريزي شده در كانون هاي توسعه هدايتي است .

كانون توسعه شيبلو در شهرستان ماكو آذربايجان غربي و كانون توسعه درگيابند در شهرستان ايرانشهراستان سيستان و بلوچستان، از جمله اين كانونها هستند كه مطالعات آنها در برنامه دوم انجام و عمليات اجرايي آنها آغاز گرديد . در اين مقاله سعي شده ، به منظور بررسي و مقايسه شرايط محيطي ، انساني ، اقتصادي و مديريتي ، و نقش آنها در اجراي طرحها ، اين دو كانون به صورت تطبيقي با يكديگر مقايسه شوند . با توجه به بررسيهاي نگارنده ، با اين روش تا كنون مطالعه اي در خصوص كانون هاي توسعه عشايري انجام نشده است . براي انجام اين كار علاوه بر  بررسي اسناد و مدارك (مطالعات پايه و ساير مطالعات مربوطه ) ضمن بازديد و مشاهده مستقيم در چند مرحله ، همچنين مصاحبه با عشاير و مسئولان مربوطه ، اطلاعات لازم اخذ و نسبت به تجزيه و تحليل آنها اقدام گرديد و درنهايت نتايج جالب توجهي به دست آمد . از جمله اين موارد مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه ميزان مشاركت مردم ، توجه به اشتغال و روشهاي آموزش و ترويج مي تواند تا حدودي محدوديتهاي مكاني را جبران نمايد . ضمن اينكه توجه دقيق به شرايط محيطي و بهره برداري صحيح  از آنها ، در پيشرفت طرحها نقش قابل توجهي دارد .

واژه‌هاي كليدي: عشاير ،اسكان ، كانونهاي توسعه ،  تطبيقي .

 *************************************** 

بررسي اثرات زيست محيطي گردشگري روستايي، مطالعه موردي: امين آباد ( بخش رودبار قصران )

آذر قاسمي حامد

چکيده

توريسم و محيط زيست به طور متقابل به يکديگر وابسته اند. محيط زيست فيزيکي ( طبيعي و دست ساز انساني ) بسياري جاذبه هاي توريستي را شکل مي دهد و توسعه توريسم مي تواند آثاري مثبت و منفي بر محيط زيست داشته باشد. از اين رو توسعه و مديريت توريسم به گونه اي که با محيط سازگار باشد و به افت کيفيت آن نيانجامد، عامل اساسي در دستيابي به توسعه پايدار به حساب مي آيد                 

نگارنده بر آن است که وضعيت توريسم را در منطقه لواسان به ويژه روستاي امين آباد، از لحاظ اثرات زيست محيطي گردشگري، مورد بررسي قرار دهد.

 **************************************

ديدگاه بازديد كنندگان آقاعلي عباس بادرود درباره امكانات ارايه شده به زوار

آئيژ عزمي

چكيده

توريسم مذهبي امروزه در بسياري از كشورهاي جهان به عنوان يك منبع درآمدي مطرح شده است. اين مساله در كشور ما ايران به جهت بافت مذهبي و همچنين جاذبه هاي زيارتي كه در آن وجود دارد، اهميت بيشتري مي يابد. جدا از باورهاي مذهبي كه موجب مي شود، مردم ديدار از چنين مكان هايي و زيارت آن ها را در برنامه هاي سفر خود قرار دهند، امكانات موجود در مكان هاي مقدس از جمله عواملي هستند كه بر جريان بازديد زائران تاثير مي گذارد، كه هدف از اين مقاله نيز بررسي اين امكانات در آقاعلي عباس بادرود به منظور جلب بيشتر زوار مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش، كمي(پيمايشي) بوده كه از ابزار پرسش نامه جهت جمع آوري داده ها استفاده شده است. جامعه آماري 61 نفر بوده است كه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي صورت گرفته است. نرم افزار مورد استفاده جهت تحليل داده هاSPSSبوده است. نتايج حاكي از رضايت پاسخ گويان به امكانات ارايه شده در آقاعلي عباس براي زايران دارد. بيشترين نارضايتي مربوط به كمي خدمات تعميرگاهي، تفريحي،قيمت ها و امكانات خريد دارد. بيشترين رضايت نيز مربوط به وضعيت امنيتي منطقه و برخورد اهالي با زائران بوده است.

واژه‌هاي كليدي: آقا علي عباس، زوار،نگرش، رضايت از امكانات ارايه شده

 **************************************

جايگاه و تاثيرات فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستايي

آئيژ عزمي

چکيده

امروزه نوآوري هاي متنوع و مختلفي به محيط هاي روستايي راه پيدا كرده اند كه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مي توان از جمله اين نوآوري ها دانست.هدف از اين مقاله نيز بررسي جايگاه و تاثيرات بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستايي است. روش اين تحقيق اسنادي و كتابخانه اي بوده و از منابع داخلي و خارجي استفاده شده است.  . در سطوح روستايي در ايران قرن آباد نخستين روستايي است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آنها مورد استفاده قرار گرفته است و ميزان موفقيت آن به حدي بوده كه بانك جهاني علاقه‌مند به انتقال تجربيات به دست آمده در اين روستا براي تكثير ايده آن به ساير روستاها در نقاط مختلف جهان بوده است. در سطوح روستايي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارت الكترونيك، بهداشت الكترونيك، آموزش الكترونيك، گذران اوقات فراغت، دولت الكترونيك و دادرسي الكترونيك موثر بوده است. جهت توسعه فن آوري اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستايي ضرورت دارد كه زير ساخت هايي چون زير ساخت حقوقي، تجاري، فرهنگي،امنيتي،فني و ارتباطي ايجاد شود.اما فناوري اطلاعات و ارتباطات با آسيب هاي نيز مواجه است كه شامل شكاف ديجيتالي(شكاف بين شهر و روستا،شكاف دسترسي بين فقرا و ثروتمندان و شكاف دسترسي بين زنان و مردان،كودكان و سالمندان و جوانان) ، پر هزينه بودن توسعه آن، و افزايش مهاجرت مي توان نام برد.

واژه‌هاي كليدي:فناوري اطلاعات و ارتباطات، روستاقرن آباد، شكاف شهر و روستا

 *********************************

گردشگري ورزشي در ايران با تأکيد بر ورزش هاي بومي

 بلال زارعي

چکيده

افزايش علاقه مردم به ورزش، زمينه شکلگيري يک پديده اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي شده است و ورزش يکي از جاذبههاي مهم شهرها ومناطق است که در آن مسابقات ورزشي برگزار ميشود و گردشگري ورزشي يکي از جنبههاي مهم صنعت گردشگري امروز دنيا است. اين مقاله با ماهيت کاربردي و با روش توصيفي و با اهداف بررسي گردشگري ورزشي در ايران با تاکيد بر ورزشهاي بومي پرداخته است. بخش اول مقاله رابطه ميان ورزش و گردشگري و تاثير آن بر گردشگري ايران را مورد بحث قرارداده است وعوامل و موانع موثر بر توسعه اين صنعت را بر شمرده است. در بخش دوم به ورزشهاي بومي و محلي ايران و معرفي آنها پرداخته و بررسي نقش اين ورزشها در توسعه گردشگري در ايران . در پايان با توجه به بعد اقتصادي ورزش و صنعت گردشگري و تاثير آن بر توسعه کشور پيشنهاداتي را جهت بهبود وضعيت فعلي گردشگري ورزشي درايران ارائه ميدهد .

واژه‌هاي كليدي: ورزش،گردشگري،گردشگري ورزشي ، ورزش هاي بومي ايران

 **********************************

راهبردهاي توسعه ي روستايي در فضاي روستايي ايران

بهرام ايماني

   چکيده

   راهبردهاي متنوعي در مورد توسعه ي روستايي مطرح شده است به طور کلي رويکردهاي به کار رفته در اين زمينه  را مي توان به چهار دسته ي اقتصادي، اجتماعي ، کالبدي- فيزيکي، فضايي و ناحيه اي طبقه-بندي کرد؛متناسب با هر يک از اين رويکردها ، راهبردهاي مختلفي ارائه شده است . با بررسي برنامه-هاي توسعه و عمران روستاي کشور در چند دهه گذشته متوجه مي شويم راهبرد مشخصي بر برنامه-هاي توسعه روستاي حاکم نبوده است . راهبرد هاي نيز که کم و بيش در برنامه هاي توسعه و عمران روستاي ارائه شده در عمل چندان شکل اجرايي به خود نگرفته و به همين دليل نمي توان آثار و پيامدهاي حاصل ازآنها را به دقت مورد بررسي قرار داد.در اين پژوهش روش تحقيق از نوع توصيفي - تحليلي است ، اطلاعات مورد نياز اين پژوهش به شيوه ي تحقيق کتابخانه اي گرد آوري و مورد تحليل قرار گرفته است ؛ قلمرو مکاني اين پژوهش کشور ايران است با توجه به اين کار تحقيق مي توانيم به اين نتايج دست يابيم : براي توسعه و عمران روستاي در ايران ناگزير هستيم تمامي راهبردهايي را که در اقصي نقاط جهان انجام شده اند مورد بررسي قرار دهيم و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسايي واز نقاط قوت آنها براي توسعه روستايي در ايران استفاده کنيم ؛ در همين زمينه با درنظر گرفتن  شرايط حاکم برفضاي روستاي ايران ، راهبرد مناسب ، راهبرد توسعه همه جانبه روستاي است .

واژه‌هاي كليدي: مخروط افكنه، شبستر، مراكز جمعيتي،  زلزله، سيل

 ************************************

اکوتوريسم پايدار: مطالعه موردي استان چهار محال بختياري

رسول بابانسب

چمران موسوي

چکيده

اکوتوريسم شاخه اي از توريسم مي باشد که علاقه مندان به طبيعت و گردشگران به منظور لذت بردن از حضور در طبيعت و نيز ديدار از جاذبه هاي آن و لمس طبيعت، شکار و ديدار از حيات وحش و غيره به آن اقدام مي کنند . بررسي جغرافيايي و منطقه اي طبيعت ايران نشانگر اين امر است که اکوتوريسم مي تواند به عنوان يک درآمد اقتصادي پايدار مطرح مي شود. به طور قطعي موقعيت اکوتوريسمي هر يک از مناطق کشور ناشي از شرايط آب و هوايي مي باشد. اين تنوع اقليمي و جغرافيايي موجب ايجاد گونه هاي گياهي و جانوري در مناطق مختلف کشور شده است. و همچنين اين مساله نيز موجب توجه بيشتر به محوريت اکوتوريسم در مناطق کشور مي باشد. با توجه به اين که هدف اکوتوريسم گردشگري پايدار، حفظ منابع طبيعي و حفاظت محيط زيست مي باشد، توجه بيشتر به آن الزامي است. از آن جا که اکوتوريسم بيان علاقه مندي انسان به مظاهر طبيعي و جاذبه هاي ذاتي آن است، که در سال هاي اخير با صنعتي شدن جوامع، پيشرفت صنعت، حمل ونقل و نيازمندي به گذران اوقات و فراغت برا ي کاهش فشارهاي رواني، با استقبال چشمگيري روبرو شده است. بهره برداري از اين احساس نياز در مناطق مستعد و داراي جاذبه هاي طبيعي سبب شکل گيري صنعت گردشگري بر پايه طبيعت يا اکوتوريسم شده که در بهبود وضعيت اين مناطق سهم قابل توجهي داشته است.   اين تحقيق تلفيقي از روش هاي توصيفي و تحليلي مي باشد و بخش عمده اي از اطلاعات از طريق مطالعات ميداني و براي تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. با توجه به نتايج به دست آمده استان چهارمحال بختياري داراي بيشترقابليت هاي لازم از منظر اکوتوريسم مي باشد، و محدوديت هاي موجود نيز با برنامه ريزي هدفدار و صرف  هزينه هاي قابل قبول به خوبي برطرف خواهد شد. مطالعات در استان نشان مي دهد که محيط طبيعي منطقه بويژه تنوع اقليمي  منطقه شرايط مساعدي براي توسعه صنعت توريسم فراهم مي آورد بنابراين منطقه از نظر اقليمي در تمام فصول داراي جاذبيت گردشگري طبيعي است. و توسعه اکوتوريسم در اين استان موجبات اشتغال تعداد زيادي از افراد و گروه هاي سني مختلف را فراهم مي آورد و توسعه اقتصادي را براي منطقه فراهم مي کند.         

واژه‌هاي كليدي: مخروط افكنه، شبستر، مراكز جمعيتي،  زلزله، سيل

 *******************************

فناوري اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در مديريت روابط شهر و روستا

رسول بابانسب

چمران موسوي

چکيده

فناوري اطلاعات و ارتباطات، تکنولوژي هزاره جديد مي باشد که باعث کم کردن زمان انجام محاسبات، دقيق تر شدن پردازش داده ها، تبادل اطلاعات، آسان و کم کردن هزينه دادوستد شده است. دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات زماني حداکثر تاثير گذاري را در زندگي بشر خواهد داشت که بتواند در تمام زمينه ها و در ميان تمام اقشار جامعه رسوخ کند. مشکلات جامعه شهري روزبروز در حال افزايش است و معضلات شهرنشيني شرايط دشواري را براي زندگي انسان ها به وجود آورده است. از طرفي مهاجرت عظيمي از مردم به سمت شهرها باعث تشديد مشکلات و معضلاتي در شهر و علاوه بر آن باعث تخليه روستاها مي گردد، که اين امر موجب عدم سرمايه گذاري و خدمات رساني در محيط روستاها مي شود. شهرهاي الکترونيکي و روستاهاي الکترونيک زير مجموعه تفکر جامعه اطلاعاتي و ارتباطي مي باشد، که در سال هاي اخير در دنيا مطرح شده است و روستاييان بهتر مي توانند از اخبار واطلاعات شهرها آگاهي پيدا کرده و دستاوردهاي بيشتري را در زمينه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و غيره کسب نمايند. بنابراين اين مساله ضروري مي رسد که با شناسايي و تقويت توانمندي هاي شهرها و روستاها و آشنايي و آموزش آن ها با اين فناوري توسط کارشناسان مربوطه در جهت توسعه عادلانه روابط شهر و روستا گام هاي اساسي برداشت. با توجه به اينکه مشکلات جامعه شهري و روستايي روزبه روز افزايش پيدا مي کند فناوري اطلاعات گام مهمي براي از بين بردن اين مشکلات و در زمينه اداره روابط شهري و روستايي وخدمات رساني به آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد، دقت در کاربرد و استفاده از اين فناوري براي مسئولان برنامه ريزي و اجرايي در هر بخش مديريتي مي بايستي بيشتر گشته تا بتواند از اين خدمات و امکانات گسترده در امر توسعه مکان هاي شهري و روستايي نهايت استفاده صحيح را داشته باشند. در ارائه و تدوين مقاله از روش توصيفي وتحليلي استفاده شده است. و نتيجه اش اين است که روستاها نقش مستقلي از شهرها ندارند. شايد نياز روستاها به استفاده از ICT حتي بيشتر از شهرها نيز باشد.

واژگان کليدي: فناوري اطلاعات و ارتباطات، شهر الکترونيک، روستاي الکترونيک، روابط شهر و روستا

 ***********************************

مديريت و دفع مواد زايد( زباله) روستايي : مورد مطالعه روستاي ده چشمه(شهرستان فارسان)

رعنا محمدي ده چشمه

چكيده

    حيات انسان وساير موجودات به طرق مختلف با توليد زباله همراه بوده است كه گا ها زيانهاي گاها جبران ناپذيري  بر پيكره محيط زيستي وغير زيستي  وارد آورده است.هنوز هم در بسياري از شهر هاي ايران 'جمع آوري ودفع زباله به روشي غير بهداشتي صورت ميگيرد .اين در حالي است كه روستاها بدليل فقر ومهمتر از آن نبود نهادهاي قانوني ومسئول در اين زمينه 'از وضعي نا مطلوب بر خوردارندولي اخيراً دهياران  در اين زمينه نقشي برجسته ايفا كرده اند.لذا بررسي نحوه دفع مواد زائد از محيطهاي روستايي  با توجه به  نقش دهيا ران در امر توسعه وبهداشت روستايي  هدف اين تحقيق است.در اين زمينه اين مقاله سعي دارد روستاي ده چشمه را از نظرنحوه دفع زباله با توجه به خطرات ناشي ازدفع غير اصولي  آن  مورد بررسي قرار دهد.

     اين تحقيق توصيفي است و  مطالعات آن به شيوه كتابخانه و مطالعا ت ميداني را  از طريق پرسش  و مصاحبه با ساكنين  روستا ومديران روستا انجام و سپس به بررسي  نحوه دفع زباله' موانع ومشكلات دفع بهداشتي زباله اين روستا و ارائه راهكار مي پردازد.نتيجه تحقيق بيانگر اين است كه مهمترين مشكل در عدم موفقيت دهياري فقدان منابع مالي و اختصاص بودجه كم در سالم سازي محيطي است.

واژه هاي كليدي:زباله 'مديريت  روستا'دفع بهداشتي زباله'دهياري'روستاي ده چشمه

 *******************************

 اولويت‌بندي نيازهاي توسعه‌اي داخل فضاي روستا از ديدگاه شوراهاي اسلامي روستا و مردم روستا

 (نمونه موردي: دهستان بخش مركزي شهرستان فردوس)

زهرا جليلي پروانه

چكيده

مطالعه نيازهاي انسان و اولويت بندي آن براي رسيدن به يك توسعه موفق از ديرباز اهميت زيادي در جوامع انساني داشته است يكي از شيوه هاي مناسب روش تشخيص نياز مردم ، خود مردم است از اينرو مشاركت درتعيين و تشخيص نيازها اين احساس را در آنها تقويت ميكند كه احساس مسئوليت كرده و به نوعي به تقويت رضايت مندي منجر مي شود. با اين توصيف هدف كلي اين تحقيق مطالعه نيازهاي روستائيان بخش مركزي شهرستان فردوس و اولويت بندي آن از ديدگاه مردم و شوراهاي اسلامي است با اين نگرش تحقيق حاضر به دنبال پاسخگويي به فرضيه زير است:

 1- تفاوت معنا داري بين نظر شوراهاي اسلامي ومردم روستا در اولويت بندي نيازهاي توسعه اي وجود دارد

در خصوص بررسي نيازها با استفاده از تجزيه و تحليل آماري مطالعات نشان مي دهد بين نظر روستاييان و شورا در اولويت بندي نياز تفاوت وجود دارد و نيازهاي فيزيكي در اولويت قرار دارد.

 

 

 

دانلود متن کامل مجموعه مقالات برنامه ریزی روستایی اولین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا- آبان 1387 

 

************************************ 

 

صفحات مرتبط:

رزومه ی من

استان گلستان

دریافت اطلاعات

نظرسنجی وبلاگ

نقشه های Shape

معرفی روستای چپاقلی

عضویت در خبرنامه ی وبلاگ

دانلود مقالات اولین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

دانلود تمامی مقالات دومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

دانلود تمامی مقالات سومین همایش سراسری دانشجویی جغرافیا

 

 

 لینک های مرتبط (سایت و وبلاگ های دیگر):

صفحه نخست وبلاگ

 سایت گروه نواندیشان طرح و توسعه

مرکز آمار ایران

مجلات دانشگاه تهران

وبلاگ اسماعیل یمرلی (جغرافیای نوین)

وبلاگ جلیل قزل (شهرسازی)

وبلاگ روستای قرنجیک

وبلاگ روستای پنج پیکر

وبلاگ احسان تراج (شهرسازی شمال)

وبلاگ آییژ عزمی (توسعه روستایی)

وزارت جهاد کشاورزی

موسسه توسعه روستایی ایران

وبلاگ فروش انواع نقشه، لایه های جی ای اس و آمار

 

/ 0 نظر / 29 بازدید