معرفی کتاب: کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه ی روستایی

کارآفرینی روستایی به‌عنوان یک رویکرد مهم در توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود و با ویژگی‌های مهمی همچون، آینده‌نگری، توانایی خلق و ایجاد پدیده‌های جدید، نوآوری، فرآیند محوری، شکار فرصت‌ها، همه‌جانبه نگری، تقاضامحوری، رقابت‌پذیری، توجه به بازار، توجه به منابع، تنوع‌طلبی، اشتغال‌زایی، بهره‌وری، فنّاوری، زمان، مدیریت و... که توجه بنیانی به آن‌ها دارد، می‌تواند در تحقق توسعه پایدار روستایی بسیار تعیین‌کننده باشد. بدیهی است تحقق کارآفرینی روستایی و اثرگذاری آن در توسعه پایدار زمانی تحقق خواهد یافت که با اجزاء، تاریخچه، الزامات، راهبردها، سیاست‌های اجرایی کارآفرینی روستایی، آشنایی کارشناسی حاصل گردیده و بسترهای فردی، سازمانی، بودجه‌ای، اجرائی و... کارآفرینی روستایی تحقق پذیرد.

این کتاب در چهارفصل بر اساس نیاز کارشناسان، مدیران و دانشجویان دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌ریزی روستایی تنظیم گردیده است، تابتو‌اند بستر ذهنی و عملیاتی موردنیاز جهت دستیابی به کارآفرینی روستایی و توسعه پایدار روستایی را فراهم نماید.

فصل اول تعاریف پایه ازجمله توسعه، برنامه‌ریزی ، کارآفرینی و... مطرح می‌شود. در فصل دوم مفاهیم، نظریات و دیدگاه‌های کارآفرینی از دیدگاه اقتصادی، جامعه‌شناسی و... و همچنین جایگاه کارآفرینی در توسعه روستایی ملی و نظام جهانی مورد تأکید است. در فصل سوم ارتباط کارآفرینی با توسعه روستایی، موانع و چالش‌های کارآفرینی روستایی، منابع اقتصاد روستایی در راستای کارآفرینی، فرآیندها و بسترسازی لازم جهت کارآفرینی و... موردبحث قرارگرفته است. در پایان نیز در فصل چهارم، جایگاه و الزامات کارآفرینی روستایی در ایران، با تأکید قرار دادن مسائل بومی‌سازی کارآفرینی روستایی، کارآفرینی و برنامه‌ریزی توسعه پایدار و چشم‌انداز آن در توسعه روستایی ایران، الگوی کارآفرینی روستایی کشور و... ارائه‌شده است. 

×××××××××××××××××××××××××

فهرست مطالب

در فصل اول با سرفصل های زیر آشنا خواهید شد:

 

توسعه

 

برنامه‌ریزی

 

برنامه‌ریزی

 

توسعه

 

روستایی

 

روستایی

 

کارآفرینی

 

تاریخچه

 

تعاریف

 

کارآفرینی

 

ویژگی‌های‌

 

کارآفرینان‌

 

کارآفرینی و توسعه

 

فرهنگ و کارآفرینی

 

 جایگاه  و فرآیند کارآفرینی در علوم

 

جایگاه و نقش علم جغرافیا در کارآفرینی 

 

 

سرفصل های بخش دوم کتاب عبارتند از:

 

اقتصاد روستایی

 

اقتصاد روستایی و توسعه پایدار

 

اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصاد روستایی

 

کارآفرینی و رشد اقتصادی

 

بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری

 

نقش دولت در توسعه کارآفرینی روستایی

 

نظریات و دیدگاه‌ها؛ با تاکید بر  کارآفرینی روستایی

 

دیدگاه جامعه‌شناختی  نسبت به کارآفرینی

 

دیدگاه رفتاری نسبت به کارآفرینی.

 

دیدگاه اقتصادی نسبت به کارآفرینی

 

تئوری‌های اقتصادی در ارتباط با کارآفرینی

 

مدل اقتصادی کانتیلون(1775)

 

مدل اقتصادی شومی‌تر(1911)

 

مدل شاپیرو

 

مدل فرآیندی جفری تیمونز و همکاران

 

مدل رویدادی فرای

 

مدل احمد پورداریانی

 

ورودیها

 

فرآیند پردازش

 

خروجی ها

 

جهانی شدن و فرآیند کارآفرینی

 

کارآفرینی در نظام ارزشی اسلام

 

رهنمودهای ده‌گانه کارآفرینی با الهام از سیره پیامبر(ص)

 

شاخص های توسعه کارآفرینی

 

کشورهای پیشرو در کارآفرینی روستایی

 

فصل سوم نیز شامل مباحث زیر است:

اقتصاد روستایی

اقتصاد روستایی و توسعه پایدار

اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصاد روستایی

کارآفرینی و رشد اقتصادی

بررسی هم افزایی میان کارآفرینی و نوآوری

نقش دولت در توسعه کارآفرینی روستایی

نظریات و دیدگاه‌ها؛ با تاکید بر  کارآفرینی روستایی

دیدگاه جامعه‌شناختی  نسبت به کارآفرینی

دیدگاه رفتاری نسبت به کارآفرینی.

دیدگاه اقتصادی نسبت به کارآفرینی

تئوری‌های اقتصادی در ارتباط با کارآفرینی

مدل اقتصادی کانتیلون(1775)

مدل اقتصادی شومی‌تر(1911)

مدل شاپیرو

مدل فرآیندی جفری تیمونز و همکاران

مدل رویدادی فرای

مدل احمد پورداریانی

ورودی

ها

فرآیند پردازش

خروجی ها

جهانی شدن و فرآیند کارآفرینی

کارآفرینی در نظام ارزشی اسلام

رهنمودهای ده‌گانه کارآفرینی با الهام از سیره پیامبر(ص)

شاخص های توسعه کارآفرینی

کشورهای پیشرو در کارآفرینی روستایی

منابع اقتصادروستایی در راستای کارآفرینی

بخش اول: کشاورزی

بخش دوم: غیرکشاورزی

منابع تامین اعتباری کارآفرینان روستایی در کشور

کارآفرینی و زنان روستایی

نمونه زنان کارآفرین روستایی در چند کشور

نقش مدیریت روستایی در کارآفرینی

کارآفرینی و اشتغال روستایی

زمینه ها و ایجاد بستر مناسب برای کارآفرینی روستایی

سیاست‌های کارآفرینی روستایی

راهبردهای اساسی کارآفرینی روستایی

جایگاه کارآفرینی روستایی در اقتصاد مقاومتی

 

و در نهایت در بخش پایانی موضوعات زیر مورد بحث قرار گرفته است:

بومی سازی الگوهای کارآفرینی روستایی در ایران

فرآیند کارآفرینی روستایی در ایران

الزامات کارآفرینی روستایی در ایران

ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی در جامعه روستایی کشور

کارآفرینی و برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی در ایران

چشم انداز کارآفرینی در توسعه روستایی ایران

توجه به راهبردهای کلان کارآفرینی کشور در توسعه روستایی

الگوی کارآفرینی روستایی در ایران

معرفی چند نمونه کارآفرینی روستایی در ایران

نمونه کارآفرینی در بخش صنایع دستی روستایی

نمونه کارآفرینی در بخش گردشگری روستایی

نتیجه گیری

 

 

/ 0 نظر / 150 بازدید