پاورپوینت مقالات اصلی همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی

دانلود پاورپوینت مقالات همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور (9 سخنرانی ارائه شده در نوبت صبح در تالار علامه امینی)

دانلود فایل ها از سرور

دانلود از مدیا فایر

1. سخنرانی دکتر افتخاری (بایسته های توسعه پایدار روستایی دربرنامه ششم) به صورت PDF 

2. سخنرانی دکتر افراخته (فضاهای روربان و برنامه ششم توسعه) به صورت پاورپوینت

3. سخنرانی دکتر پورمحمدی (توسعه پایدار روستایی و برنامه ششمبه صورت پاورپوینت

4. سخنرانی دکتر دانه کار (چالش های پایداری محیط زیستی در توسعه روستایی کشوربه صورت پاورپوینت

5. سخنرانی دکتر زاهدی (دلالت های هستی شناختی و کاربردی توسعه پایدار روستایی در شرایط ایرانبه صورت پاورپوینت

6. سخنرانی دکتر سعیدی (یکپارچگی فضایی در فرایند توسعه پایدار با تاکید بر منظومه‌های روستاییبه صورت پاورپوینت

7. سخنرانی دکتر شاه ولی (بازخوانی مشاغل خانگی روستایی برای توسعه روستایی) به صورت پاورپوینت

8. سخنرانی دکتر شهبازی (مدیریت فراگیر در فرایند توسعه و عمران و آبادانی روستاهای ایرانبه صورت پاورپوینت

9. سخنرانی دکتر مطیعی (تجمع گرایی جمعیتی و اقتصاد فضای روستاییبه صورت پاورپوینت

امیدوارم مفید باشه.

/ 0 نظر / 213 بازدید