تاریخ :  ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
نویسنده :  مجید قرنجیک

تو این مطلب چکیده و فصل سوم (روش تحقیق و منطقه ی مورد مطالعه) پایان نامه ی کارشناسی ارشد خودمو با عنوان سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی (مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن) گذاشتم.

--------------------------------------------------------------------

چکیده

در چند دهه‌ی اخیر، کیفیت زندگی به‌عنوان یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی بسیاری از علوم، مورد توجه محققان، برنامه‌ریزان و دولت‌ها قرار گرفته است. توجه به بعد فضایی این موضوع از دهه‌ی 1970 مطرح شد. از آن زمان تاکنون عمده‌ی فعالیت‌ها و تحقیقات انجام شده در این زمینه بیشتر در حوزه‌ی شهرها انجام شده و کمتر به نواحی روستایی پرداخته شده است. با توجه به این موضوع، اهمیت بحث، کمبود تحقیقات علمی در ناحیه‌ی مورد مطالعه و نیز وجود قومیتی با ویژگی‌های خاص خود در این منطقه، با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر مطالعات اسنادی، در این تحقیق به دنبال سنجش سطح شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی، دستیابی به عوامل موثر بر آن، شناخت رابطه‌ی میان ویژگی‌های خاص قومی- فرهنگی با کیفیت زندگی و نیز سعی در جهت بهبود سطح کیفیت زندگی در دهستان جعفربای جنوبی (شهرستان ترکمن) هستیم. در این راستا، 8 قلمرو (مولفه) کیفیت زندگی یعنی آموزش، سلامت و بهداشت، امنیت، محیط سکونتی، زیرساخت‌ها، اشتغال و درآمد، گذران اوقات فراغت و تعامل و همبستگی اجتماعی به‌وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی میدانی مورد بررسی قرار گرفت.

جهت مشاهده ی کل چکیده و دانلود فایل PDF فصل سوم پایان نامه به ادامه مطلب بروید.


همچنین، برای درک عوامل موثر در کیفیت زندگی ناحیه‌ی مورد مطالعه، از 11 متغیر مستقل شامل سن، تحصیلات، تعداد افراد شاغل در خانوار، سطح برخورداری روستا، درآمد خانوار، دارایی‌ها، مساحت مسکن، تعلق به محیط روستا، تعلق به محیط منطقه و ویژگی‌های خاص قومی- فرهنگی استفاده شد. سپس یافته‌های حاصل از پرسش‌نامه‌ی میدانی با استفاده از میانگین و آزمون‌های آماری T، کای اسکوئر، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و معادلات ساختاری تحلیل مسیر به کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بالاترین میزان رضایت از کیفیت زندگی در قلمروهای کیفیت تعامل و همبتسگی اجتماعی و کیفیت امنیت بوده و کمترین میزان آن نیز در قلمروهای اشتغال و درآمد و گذران اوقات فراغت مشاهده شده است. به‌طور کلی شاخص‌های ذهنی کیفیت زندگی در این منطقه بالا ارزیابی شد و از میان 8 قلمرو، فقط در دو قلمرو اشتغال و درآمد و گذران اوقات فراغت پایین‌تر از میانگین حاصل شد. همچنین، وجود رابطه‌ی معنادار میان کیفیت زندگی و دو متغیر ویژگی‌های قومی- فرهنگی و سطح برخورداری روستاها تایید شد. در نهایت، 4 عامل تعداد افراد شاغل در خانوار، سن، ویژگی‌های قومی- فرهنگی و سطح برخورداری روستاها به عنوان مهم‌ترین عوامل موثر در سطح کیفیت زندگی ناحیه‌ی مورد مطالعه شناسایی شد. این عوامل به همراه 7 عامل دیگر، 42 درصد از عوامل موثر بر کیفیت زندگی در این منطقه را تشکیل می‌دهند.

واژگان کلیدی: کیفیت زندگی، شاخص‌های ذهنی، دهستان جعفربای جنوبی، شهرستان ترکمن، ویژگی‌های قومی- فرهنگی.

-----------------------------------------------------------

نگارش

عبدالمجید قرنجیک

 استاد راهنما

دکتر سیدعلی بدری

استاد مشاور

دکتر محمدرضا رضوانی

1389

دانلود فایل PDF (به صورت فایل فشرده) فصل سوم پایان نامه سنجش کیفیت زندگی در نواحی روستایی با رویکرد ذهنی (مورد: دهستان جعفربای جنوبی شهرستان ترکمن)

روی یکی از لینک های زیر کلیک کنید.

سرور گوگل درایو

سرور مدیا فایر

سرور پرشین گیگ

-------------------------------------------------------------------------

 

بازگشت به صفحه ی اول وبلاگ:: برچسب‌ها: جغرافیا, برنامه ریزی روستایی, کیفیت زندگی, شهرستان ترکمن
دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی. ضمنا از بازدیدکنندگا محترم وبلاگ تقاضا دارم در صورتی که مشکلی در مشاهده ی مطالب یا دانلود فایل ها دارن، از طریق ایمیل به من اطلاع بدن. ممنون
  :: مجید قرنجیک
Locations of visitors to this page :. چت با مديريت .:
کد وضعيت ياهو در وبلاگ